Kredītu veidi

Visu šajā pasaulē var sadalīt vairākās daļās vai kategorijās un arī aizdevumi nav nekāds izņēmums. Saprast atšķirības starp dažādiem aizdevumu veidiem ir svarīgi, jo katrs no tiem ir paredzēts citiem mērķiem. Kļūdaina izpratne par to nozīmi un izmantojamību var novest pie būtiskiem papildus tēriņiem.

Traidicionāli kredītu veidi tiek iedalīti pēc atmaksas termiņa:

 • īstermiņa kredīti – uz laiku līdz 1 gadam (paredzēti steidzamu vajadzību apmierināšanai. Jāatmaksā vienā maksājumā vai sedzot parādu vairākos maksājot katru mēnesi noteiktu naudas summu;
 • ilgtermiņa kredīti – atmaksas termiņš 1 gads un vairāk (paredzēti ilgtermiņa vajadzību apmierināšanai, t.sk. uzņēmējdarbības attīstīšanai, lielāku pirkumu veikšanai – māja, auto, ražošanas iekārtas u.c.).

Kredītu veidus var nošķirt arī pēc to izmantošanas mērķa, no kuriem populārākie ir:

 • patēriņa kredīts – aizdevums patēriņa preču iegādei uz laiku līdz 1 vai 3 gadiem.
 • ātrais kredīts – īstermiņa aizņēmums, parasti uz laiku līdz 30 dienām. Parāds jāatmaksā vienā maksājumā. Šis aizdevuma veids strauji gūst popularitāti, taču prasa augstu komisijas maksu un vai procentus par naudas aizdošanu.
 • līzings – preces iegāde uz nomaksu. Debitors par preces 100% īpašnieku kļūst brīdī, kad ir nokārtojis saistības pret kreditoru. Latvijā līzings tiek izmantots, galvenokārt, sadzīves tehnikas, elektrotehnikas un auto iegādei.
 • hipotekārais kredīts – aizdevums mājokļa iegādei. Procentu maksājumi zemāki kā citiem aizdevuma veidiem, jo nekustamais īpašums ir apgrūtināts ar hipotēku. Aizdevējs patur tiesības atsavināt īpašumu, ja debitors nepilda līgumsaistības.
 • faktorings – naudas plūsmas optimizācijas iespēja uzņēmumiem. Debitors nodod kreditoram tiesības iegūt samaksu par vēl neapmaksātajiem rēķiniem. Kreditors pārskaita debitoram naudu rēķinu noteiktajā apjomā, pirms tam atņemot komisiju par pakalpojumu nodrošināšanu.
 • overdrafts jeb kredītlīnija – aizdevēja piešķirtas tiesības aizņemties naudu noteiktā apmērā. Izšķir overdraftu privātpersonām un uzņēmumiem.
 • studiju kredīts – aizdevums augstākās vai retāk vidējās izglītības apguves apmaksai.
 • komerciālais kredīts – aizņēmums, ko piešķir viens uzņēmums citam.
 • valsts kredīts – valsts izlaiž aizņēmuma obligācijas, kuras iegādājas tās iedzīvotāji ar salīdzinoši zemu procentu likmi un ilgu atmaksas termiņu
 • starptautiskais kredīts – aizdevumi, ko valstis aizņemas no starptautiskajām organizācijām (Starptautiskais valūtas fonds, Eiropas Komisija u.c.) vai viena no otras.

Vēsturiski pirmie kreditori bija augļotāji, lielākoties,  kas aizdeva naudu privātpersonām, uzņēmumiem, aristokrātiem un monarhiem. Šī nodarbe ir nosodīta Bībelē, kā rezultātā augļotājiem –  ebrejiem bija jādzīvo atsevišķos pilsētu rajonos, kā arī tika noteikti daudzi citi ierobežojumi un apgrūtinājumi.